Dit forum gaat binnenkort sluiten!

Heel veel jaren is dit forum actief geweest en velen hebben er iets aan gehad.
Al meer dan een jaar is er geen activiteit waargenomen op dit forum en ook de jaren daarvoor waren de activiteiten minimaal.>
Dat lijkt er op te wijzen dat anno 2018 een forum als fenomeen achterhaald is.
Andere media hebben de plaats in genomen.

De tijd gaat verder en wij ook.

Dank voor de mooie jaren.

We zijn nog steeds te bereiken op de www.facebook.com/regenboogforum

Opmerking van de webmaster

Jan-Willem heeft de keuze gemaakt om te stoppen met dit forum. Volgens zijn mening is het forum achterhaald.

Een aantal leden en de webmaster willen doorgaan met het forum. De reactie op het besluit van de beheerder is te lezen in het volgende onderwerp:
viewtopic.php?f=3&p=174195#p174195

Links

Links naar diverse websites over geloof en homoseksualiteit.

Laatste wijziging 30 aug 2017

http://www.cocgd.nl/geloof/
COC Groningen & Drenthe werkgroep Geloof en Religie


www.erv.amsterdam
Evangelische Roze Vieringen Amsterdam - De ERV is geen kerk, maar voor velen een rustpunt. Een rustpunt, waar je niet wordt beoordeeld hoe je bent! In de vieringen tref je mensen van allerlei kerken en gemeentes. Van Oud- Gereformeerd tot Evangelisch, van PKN tot Rooms Katholiek.

www.verscheurd.nl
Deze website is het initiatief van een groepje mensen dat bijeenkwam naar aanleiding van het verschijnen van het boek Verscheurd. Christenen met verschillende overtuigingen en achtergronden en zowel hetero als homoseksueel. Samen willen we op zoek naar manieren om met liefde en respect open in gesprek te gaan over homoseksualiteit.

www.werkgroepgh.nl
Werkgroep Geloof en Homoseksualiteit Friesland - Wij bestaan uit een groep vrijwilligers uit verschillende kerkgenootschappen in Friesland en we stellen ons ten doel het klimaat voor homoseksuele mannen en vrouwen binnen de Friese geloofsgemeenschappen te verbeteren.

www.regenbooghulp.nl
Op deze website kunnen mensen die vragen hebben rond homoseksualiteit of genderidentiteit en geloof snel zien waar ze professionals kunnen vinden die samen met hen op zoek willen naar antwoorden. Hulpverleners kunnen zich hier registreren zodat mensen met hun vragen bij hen terecht kunnen.

www.wijdekerk.nl
is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT-er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw betrokken bij LHBT-ers. Wij willen op deze website laten zien hoe LHBT-ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren en roepen mensen daarom op hun persoonlijke ervaringen te delen.

www.hartvanhomos.nl
De stichting Hart van Homo’s wil zich in het bijzonder richten op homoseksuele jongeren uit reformatorische en evangelische kring die er op grond van de Bijbel voor kiezen geen seksuele relatie aan te gaan of die daarover willen nadenken.

www.christen-homo.nl
Zoek je informatie over geloof en homoseksualiteit?
Op deze site tref je een overzicht van christelijke LHBT organisaties.

www.contrario.nl
ContrariO is een christelijke vereniging voor homo’s en lesbiennes. Naast een welkome en veilige ontmoetingsplaats wil ContrariO een positief kritisch christelijke vereniging zijn. ContrariO neemt geen stelling in met betrekking tot het wel of niet hebben van een homoseksuele relatie op grond van de Bijbel. Daarmee wordt ruimte gecreëerd voor gesprek en ontmoeting.

www.chjc.nl
CHJC is een vereniging van en voor christelijke homoseksuelen en lesbiennes en biseksuelen. Wij zijn van mening dat geloof en homoseksualiteit kunnen samengaan.

www.netwerkmirre.nl
Mirre is een netwerk dat ruimte biedt aan lesbische en biseksuele vrouwen die, ieder op eigen wijze, met geloven bezig zijn. Vrouwen die aangesloten zijn geven zelf mede vorm en inhoud aan wat er binnen het Netwerk gebeurt.

www.holyfemales.nl
HolyFemales.nl is een laagdrempelig, online ontmoetingsplatform voor lesbische of biseksuele vrouwen vanuit allerlei christelijke stromingen en achtergronden. Erkenning en herkenning zijn onze speerpunten.